• Inge

Op zoek naar werk? Focus op het positieve


Op 26 juni aanstaande promoveer ik aan de TU/e. De afgelopen jaren hield ik me bezig met de vraag of (en hoe) job crafting bijdraagt aan de werkhervattingskansen van werkzoekenden van UWV Werkbedrijf. In deze vijfdelige blog-reeks vertel ik je wat mijn onderzoek heeft opgeleverd en waarom job crafting zo belangrijk is, zowel voor medewerkers áls voor werkzoekenden.

In mijn vorige blog nam ik je mee in de wereld van reemployment crafting: Het vormgeven van de zoektocht naar werk. Net als werknemers, kunnen werkzoekenden hun zoektocht naar werk vormgeven via het vergroten van hulpbronnen, het verhogen van uitdagingen en het verlagen van belemmeringen. In het laatste gedeelte van mijn onderzoek hebben we onderzocht of reemployment crafting te trainen is en of het mensen helpt de zoektocht naar werk dragelijker te maken. Dit deden we niet door alleen te focussen op reemployment crafting, maar ook door te kijken naar psychologisch kapitaal.

Psychologisch watte? Psychologisch kapitaal. Dit is een verzamelnaam voor hoop, optimisme, veerkracht en taakspecifiek zelfvertrouwen (self-efficacy in het Engels). Psychologisch kapitaal is een verzameling van eigenschappen die ieder persoon (tot op zekere hoogte) in zich heeft en die relatief makkelijk trainbaar zijn. Je kunt met kleine oefeningetjes jouw psychologisch kapitaal al snel vergroten. Bovendien helpt psychologisch kapitaal je om te gaan met lastige situaties en helpt het om stress te verlagen.

Om de effecten van reemployment crafting en psychologisch kapitaal te onderzoeken, ontwikkelden we een driedaagse training. We trainden bijna 150 werkzoekenden en vergeleken hun resultaten (hoe voel je je, hoe actief zoek je naar werk, wat zijn je werkhervattingskansen, etc.) met die van een groep van 275 werkzoekenden die de training niet ontvingen. Wat liet ons onderzoek zien?

De training is veelbelovend en uniek. Deelnemers zaten beter in hun vel en vertoonden actiever zoekgedrag.

Werkzoekenden die de training volgden, zaten beter in hun vel. Ze hadden minder negatieve gedachten, stelden meer doelen, verkenden meer opties voor nieuw werk, waren actiever op het gebied van netwerken, waren gemotiveerder om activiteiten te ondernemen en rapporteerden hogere levels van psychologisch kapitaal. De training hielp mensen dus om gemotiveerd en op een prettige(re) manier te blijven zoeken naar werk.

Ook hebben we gekeken of de training hielp de werkhervattingskansen van werkzoekenden te vergroten. Dit bleek helaas niet het geval. Hoewel werkzoekenden die de training hadden gevolgd iets meer kans hadden op werkhervatting (1.4 tot 1.7% meer kans), was dit verschil niet significant. Dit betekent dat we niet kunnen uitsluiten dat we een toevalstreffer te pakken hadden. Daarmee moeten we concluderen dat de training geen effect op werkhervattingskansen heeft.

Ondanks het uitblijven van een effect op werkhervatting, is de training veelbelovend. Er is heel veel onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van werkloosheid en de door ons ontwikkelde training is een van de eerste initiatieven om het werkhervattingsproces vanuit de positieve psychologie aan te vliegen. Hoe blijf je mentaal veerkrachtig? Hoe ga je om met tegenslag, demotivatie en afwijzing? Misschien leidt het niet direct tot werkhervatting, maar mensen vaardigheden aanleren om met deze ‘donkere kanten’ van het zoeken naar werk om te gaan, is meer dan waardevol.

Wil je meer weten over reemployment crafting voor werkzoekenden, psychologisch kapitaal, job crafting of heb je andere vragen en/of opmerkingen over mijn onderzoek? Laat het me weten, vind ik leuk!

foto: klaproosweblog.blogpost.com

#werkloos #werkzoekend #jobcrafting #PhD #psychologischkapitaal

© 2018 Hulshof Career Development